หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เฉลยแบบทดสอบ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
โดย : admin
อ่าน : 5359
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กำหนดให้นักศึกษาส่งงานกลุ่มและงานส่วนตัว วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 56 

สำหรับตำราเรียนให้ส่งหลังสอบ รายวิชา ภายในวันนั้น