หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กิจกรรมจิตอาสา ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2562 ในโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย : namo
อ่าน : 443
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ฝ่ายบริหาร, คณะครูและนักศึกษาภาควิชาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2562 ในโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/2xEpKJG