[ Siwakorn Rueangsawat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ศิวกร เรืองสวัสดิ์
ชื่อเล่น : 
อาร์ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
11/1/2544
อายุ : 
18
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
armphee1441@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านวังม่วง, บะหว้า
อำเภอ : 
อากาศอำนวย
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0639311686
สถานที่ทำงาน : 
ดารา/นักแสดง/นักดนตรี
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา