: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 13/12/2523 : :


นิด
ชื่อ-นามสกุล : 
นิตยา  หมื่นจูม
ชื่อเล่น : 
นิด
วันเกิด : 
13 ธ.ค. 2523
อายุ : 
35
เพศ : 
E-mail : 
namee2323@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
ทำงานแล้ว
งานอดิเรก :